CareJam | Lokale & cross-sectorale netwerken stimuleren voor de publieke zaak

Editie Amersfoort: als wonen niet vanzelfsprekend is

Wonen en zorg vormen een cruciale combinatie in het leven van mensen met psychiatrische problematiek. Qua organisatie zijn dit echter gescheiden werelden. Inwoners en professionals lopen daardoor soms vast: er zijn weinig goedkope en sociale woningen, instellingen bouwen hun bedden af en woonzorgcombinaties zijn niet langer vanzelfsprekend. Wat is nu de oplossing voor iemand die na jaren beschermd wonen, zelfstandig moet wonen? Wat bieden we de kersverse achttienjarige jarige die wordt ‘ontslagen uit een jeugdinstelling’ of de tienjarige die niet thuis kan wonen? En wat is de oplossing voor gezinnen die structureel overlast veroorzaken?

(c) 2015 CareJam